Brorson, Hans Adolph Uddrag fra I Christne! reiser eder snart

6. O JEsu, paaske-lam, forleen
Os denne paaske-gave,
At vi oprigtig hver og een
Maae rene hierter have,
Giv at dit ord og rene bud
Al suurdey af hvert hierte ud
Jo meer og meer maa feye.