Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Paa denne dag vi see GUds Søn

Mel. Alleneste Gud i Himmerig, etc.