Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Paa denne dag vi see GUds Søn

2. Nu GUd skee lof, vor JEsus giør
En vey til himmerige,
Og aabner for os himlens dør,
At vi derind kand kige,
At hver, som troer, kand vel til freds
Sin milde Frelser allesteds
I korset efterfølge.