Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Paa denne dag vi see GUds Søn

6. Nu JEsus giorde alting vel,
Hand lod sig for os føde,
Omsider piinlig slaae ihiel,
Stod op igien fra døde,
Til himlen foer, ved naadens kald,
Hvad vi har tabt ved Adams fald,
Os kierlig at tilbyde.