Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Kom Hellig Aand, kom hierte-mild,

4. Kom! kom du allerbeste trøst!
Saa er jeg frie fra verdens lyst,