Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

Mel. Af Høyheden oprunden er etc.