Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

O søde GUd! din naades magt,
Som du, før verdens grund blev lagt,
Saa evig fast har grundet,
At jeg nu ved din Aand og Søn
Til livets krands saa tryg og kiøn
En himmel-vey har fundet,
Giør mig
Trøstig,
Til at træde,
Fuld af glæde,
Fra min smerte,
Hart og nær ind til dit hierte.