Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

- - -