Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

Os at eye
Og at pleye,
Giør at dine
Himmels-fyrster ere mine.