Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

4. Din glands, som paa dem Straaler ned
Af Guddommens fuldkommenhed
Og majestætisk rige,
Har dem i saadan glæde sat
Og kierlighedens brynde, at
De aldrig fra dig vige,
Bøy du
Vor hu
Ligeledes,
At vi kedes
Ved den kolde
Verden, og til dig os holde.