Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

Af engle-hær og skifter,
I deres skiønhed, glands og pragt
Forenede af gandske magt
Til himmelske bedrifter,
Seer nok
GUds flok,
Hvor de ere
GUd saa kiere,
Dog i fare,
Derfor vil de dem forsvare.