Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

Dette rige
Satan sige,
Eller gielde
Mod en hær saa stor af vælde.