Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

8. Ach vilde jordens himmel-slægt
Kun driste paa GUds varetægt,
Og frygte ingen farer.
O! Christen siel! kun vel til freds,
Du gaaer jo tryg og allesteds
Blant lysets englers skarer,
Som sig
Villig
Til os vender,
Og paa hænder
Altid bære.
Hvo vil da bedrøvet være?