Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

10. Vi ønske i GUds rige jo
I deres selskabs lyst at boe,