Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

Og dennem liig at blive,
Velan saa maae vi ligne dem,
At GUd os ret er angenem,
End ogsaa her i live,
At vi
Og i
GUd at tiene
Os forene,
Og bevise
Al vor konst hans navn at prise.