Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

11. Saa vil de søge vores gavn,
Og bære os som børn i favn,
Vor skade aldrig taale,
De mørke aanders vid og kunst
Skal svinde som en damp og dunst
For deres glands og straale,
Var hand,
Satan,
End saa modig,
De skal blodig
Ham bortvise,
Og os skaffe roe og lise.