Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

Sorte drager,
HErrens engler dem forjager.