Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

13. De gaae for os i kamp og striid,
Naar satan bruger al sin fliid,
Vor krop og siel at skiende,
De vaage hos os dag og nat,
Og kalde os Guds egen skat.
Ja, naar vort liv har ende,
Da er
Strax der
Engler rede,
Os at lede
Vel saa blide
Ind at staae hos Lammets side.