Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O søde GUd! din naades magt,

14. Des skee dig priis af gandske magt,
O GUd! som os din engle-vagt
Saa gierne vilde unde,
Vi vilde, mens vi vandre her,
I saadan yndig engle-færd
Dig prise hvad vi kunde,
Til vi
Og i
Himmerige
Engle-lige
Frisk tilhaabe
Hellig, hellig, hellig raabe.