Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

Helligste JEsu, reenheds kilde,
Som ey christal kand nær afbilde,
Du hellighedens perle-skat,
Da al den glands hos Cherubiner
Og hellighed hos Seraphiner
Er mod dit lys kun som en nat,
Et forskrift er du mig,
Ach dan mig efter dig,
Du mit alting,
JEsu! o nu!
Bøy sind og hu,
At jeg maa vorde reen som du.