Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

2. O stille JEsu! som din ville
Imod din Fader altid stille
Og indtil døden lydig var,
Saa hielp at jeg i ligemaade
Din ville altid lader raade,
At dannes til dit æres kar,
Giv mig dit eget sind,
At vandre ud og ind
Stille, stille,
JEsu! o nu!
Bøy sind og hu,
At gaae saa stille frem som du.