Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

3. Aarvaagne JEsu! muntert hierte
I største møye, kamp og smerte