Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

Du alletider haver havt:
Du maatte daglig meget lide,
Saa laae du dog om natter tide
I bønnens fyrighed og kraft,
Giv mig et muntert sind,
At trænge altid ind
Ret i bønnen,
JEsu! o nu!
Bøy sind og hu,
At jeg og vaage kand som du.