Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

Bøy sind og hu!
At jeg taalmodig er som du.