Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

6. Værdigste JEsu! himlens ære!
Du vilde her foragtet være,
Saa dybt fornedret gik omkring
I deres skikkelse, som tiene,
Din Faders roes du søgte ene,
Din egen roes i ingen ting.
Min JEsu! f øer mig ned
I denne ydmyghed,
Altid mere,
JEsu! o nu!
Bøy sind og hu!
At jeg og ydmyg er som du.