Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

7. O kydske JEsu! reen som lue
Var kydskheds speyl i dig at skue,
Du allerreneste Guds Lam,
I al din forhold, gang og klæder,
I alle dine ord og sæder
Man tugt og ærbarhed fornam.
O! min Immanuel:
Giør du mit liv og siel
Kydsk og tugtig,
JEsu o nu!
Bøy sind og hu!
At jeg og bliver kydsk som du.