Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

8. Maadelig JEsu! dine skikke
I ret at nyde mad og drikke
Kand giøre mig i lidet glad,
At giøre al din Faders ville,