Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Helligste JEsu, reenheds kilde,

Det kunde dig din hunger stille,
Og derfor glemte tiit din mad,
Saa hielp at sielen maa
For alting spise faae,
Kroppen spæges!
JEsu! o nu!
Bøy sind og hu!
At blive ædrue her som du.