Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O GUd! hvad est du meer end skiøn,

Mel. Af Høyheden oprunden er.