Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O GUd! hvad est du meer end skiøn,

- - -