Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O GUd! hvad est du meer end skiøn,

Naar vi skulde
Eengang see dig ret til fulde!