Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O GUd! hvad est du meer end skiøn,

8. Op! op! min siel fra denne jord
Til GUd, som hist i lyset boer,
Hvor alle engler vrimle,
Hvor alle helgens synge-fryd