Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O GUd! hvad est du meer end skiøn,

Slaaer an som stærke tordens lyd
I alle himles himle,
Hvor hver
I sær
Kaster kronen
Hen for thronen,
Og tilhaahe
Hellig mod hverandre raabe.