Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O dyre siel! opmuntre dig,

Er stor foruden lige,
Og bør at have lof og priis
Paa gandske jorderige,
Som alle naaders kilde.