Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O dyre siel! opmuntre dig,

8. GUd! du est hellig, uret kand
Umuelig dig behage,
Vil nogen staae i naadens stand,
Hand synden skal forsage,