Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O dyre siel! opmuntre dig,

Saa giv mig, u- afladelig
Et helligt liv at vise,
Og hvor det gaaer mig, stedse dig
I dine domme prise,
Skiønt jeg dem ey begriber.