Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Store GUd, som dig til ære

Store GUd, som dig til ære
Mig har dannet, skabt og giort,
Lad mig og et vidne være
Om, hvor ypperligt og stort
Alting er hos dig at skue,