Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Store GUd, som dig til ære

Skiønt al mennisklig forstand
Veyer ikke ved et grand,
Magter ikke for en flue
Til at prise saadan GUd,
Og hans ære brede ud.