Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Store GUd, som dig til ære

4. Uden ende, overmaade
Herlig er din kierlighed
Og usigelige naade,
Som os daglig er beteed.
Lad din kundskabs lys antænde