Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Store GUd, som dig til ære

Og bestraale min forstand,
O al godheds fulde brand!
Lad mig i din naade brænde,
Giør mig ved din Guddoms glød
Ret i andagt lue-rød.