Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Store GUd, som dig til ære

7. Nu du har berammet tiden,
Da min reyse bliver god,
Og din himmel længe siden
Mig forskreven med dit blod,