Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

2. Hvad er al magt imod din Majestæt at regne,
Al herlighed og glands skal for din throne blegne,
Vær ikke vred, men hav mig kier,
At jeg tør komme dig saa nær.