Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

3. Du har fuldkommenhed, og derfor ingen lige,
Det ufuldkomne bør dog ikke fra dig vige,
Thi dit fuldkomne Faders sind
Os venlig lokker til dig ind.