Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

4. Kun alle hid til mig, hvad skulde eder skrekke,
Min Majestætes glands jeg vil med naade dekke,
Thi vil jeg ey tilbage staae,
Men med min lof og priis fremgaae.