Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

5. Du est min A og O, begyndelse og ende,
Hielp, at jeg mig til dig, min anfang, ret kand vende,