Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

Og at jeg i dig ende maa
Alt hvad jeg har at forstaae.