Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

6. Du est det store lys, som intet kand formørke,
Den mindste straal af dig os giver lyst og styrke,
O! at min steles mørke maa
I dette lys og glands forgaae!