Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

7. Du kierligheden selv som strømmen dig udgyder,
Og alle englers sind saa u-ophørlig fryder,
Udgyd dig og, at jeg i mig,
Som kierlighed, kand finde dig.