Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

8. Du est den livets kraft, af hvilken alt oplives,
Som til at tiene dig i nogen maade drives.
O! at ved dette livets liv
Min død maa blive død og stiv.