Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

9. Du est for alting god, ja du est god allene,
O lad mig det om dig og ingen anden mene!
Men giør mig ogsaa sind og mood
Ved din den store godhed god.